Konsekutivno Prevođenje – Pravila i Saveti

 1. Ne prekidajte govornika – celo pitanje ili odgovor moraju biti završeni pre nego što počnete vašu interpretaciju. Ne pokušavajte da donosite prevremene zaključke pre nego čujete celu misao govornika.
 2. Nemojte da dodajete nešto što nije rečeno.
 3. Ne izostavljajte delove poruke koju treba da interpretirate.
 4. Ne menjajte ono što je rečeno. Zapamtite, vi ste klon govornika samo na drugom jeziku.
 5. Pravite zabeleške kako ne biste zaboravili važne detalje.
 6. Govorite jasno, glasno i sa samopouzdanjem – u svakom trenutku mora da se vidi vaša profesionalnost.
 7. Prevedite sve dodatke govoru, kao što su: pa, ok, važi, recimo, naravno, znate šta hoću da kažem, itd.
 8. Pratite celo dešavanje kako biste što jasnije mogli u bilo kojem trenutku da prevedete sve ono što klijent želi da kaže.
 9. Morate da počnete sa prevodom dve do sedam sekundi nakon što je klijent završio izlaganje.
 10. Imate pravo da pitate klijenta da vam ponovi šta je rekao. Reći ćete:“ Može li se prevodiocu ponoviti?“
 11. Morate da budete 100% skoncentrisani.