Časovi engleskog i drugih stranih jezika

PRIPREMA POLAZNIKA ZA INTERNACIONALNE TESTOVE

  • FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL

OPŠTI I POSLOVNI ENGLESKI, ŠPANSKI, NEMAČKI, ITALIJANSKI, RUSKI I FRANCUSKI

(kursevi za sve nivoe, od početnog do naprednog)

  • Priprema za prezentacije,
  • Priprema za intervijue za zapošljavanje,
  • Pisanje CV kao i poslovna korespodencija,
  • Vežbanje telefonskih razgovora,
  • Akademsko pisanje, itd.