Strani jezici za firme i preduzeća

Naši kursevi stranih jezika koje organizujemo u okviru firmi i preduzeća uzima u obzir potrebe polaznika. Ovaj program kombinuje vežbanje komunikacije na stranom jeziku sa materijalom koji je posebno dizajniran i usko vezan za potrebe vaše kompanije: turizam, ugostiteljstvo, finansije, arhitektura, bankarstvo, ljudski resursi, itd. Dobrobiti kursa engleskog jezika su mnogobrojne, kako za zaposlene, tako i za poslodavca.

 • Podiže se moral zaposlenog;
 • Unapređuje se timski rad;
 • Podiže se motivacija, lojalnost i produktivnost zaposlenih;
 • Zaposleni vide svoj napredak, i raspoloženiji dolaze na posao;
 • Novo stečeno znanje mogu odmah da primene na poslu;
 • Atmosfera na času je uvek pozitivna te dolazi do zbližavanja među polaznicima, a samim tim i bolje komunikacije na poslu.

Časovi se održavaju u prostorijama vaše firme.

Naš cilj je da se komunikacija što pre dovede na zavidan nivo, da polaznici mogu lako da vode konferencijske sastanke, održe prezentaciju sa lakoćom ili komuniciraju sa investitorima bez problema. Obraća se pažnja i na to kako se razgovara sa poslovnim partnerima, vežba se obična komunikacija kao i različite situacije u kojima se vaši zaposleni mogu naći. Za domaći se obično vežba pismena poslovna korespondencija, pisanje izveštaja, eseja i slično. Profesor pregleda domaće zadatke van časa i šalje konstruktivne ispravke svakom polazniku na e-mail.

Program nastave:

 • Grupe su ograničene na 1 – 3 polaznika, kao i na 4 – 8 polaznika, što pruža svakom od njih mogućnost izražavanja i učestvovanja, kao i dovoljnu pažnju nastavnika.
 • Konverzacija se odvija isključivo na jeziku koji se uči – u toku časa se neće prevoditi.
 • Učićete jezik kroz konverzaciju i slušanje.
 • Vrlo se malo piše i čita na času, te aktivnosti se uglavnom rade kod kuće u vidu domaćih zadataka.
 • Gramatiku ćete učiti uz kratke prezentacije i vežbati uz konverzaciju tokom časa.
 • Sav materijal neophodan za učenje obezbeđuje škola.

Ukoliko ste zainteresovani, javite nam se da bismo vam poslali detaljniju ponudu.