Nepravilni glagoli

U ovoj lekciji sam napravila snimak nepravilnih glagola kako bih pomogla đacima da ih nauče napamet.

Ako imate poteškoća pri korišćenju prošlog vremena u engleskom jeziku i ne možete da se setite oblika glagola koji treba da upotrebite, predlažem da vam da pogledate video snimak više puta i da ga što češće slušate.

Nadam se da će vam ovo pomoći u procesu učenja engleskog jezika.