Naša misija je...

Da pomognemo svakom polazniku, ne samo da savlada strani jezik savršeno, nego i da ostvari svoje lične i profesionalne ciljeve.

Individualizovana i prilagođena nastava

Veoma je važno da se pripremanje časova oblikuje po potrebama polaznika. Časovi će biti različiti, i moraju da budu, u odnosu na to da li, recimo, odlučite da polažete FCE ili biste jednostavno voleli da unapredite znanje koje već imate.

Možda biste vi, na primer, voleli da naučite kako da povećate svoje samopouzdanje dok govorite pred mnogo ljudi, prezentujete svoje projekte, kada se upoznajete sa novim ljudima ili dok razgovarate sa investitorima. Sve ove situacije zahtevaju različite pristupe učenja, kao i posebno planiranje časova. Naš fokus je na svakoj osobi ponaosob.

Različiti studenti zahtevaju različite pristupe učenju

Većina teorija o tome kako se usvaja novo gradivo fokusiraju se na način kako se znanje prenosi. Kada govorimo o stranim jezicima komunikativan pristup je prava stvar. Vi pričate tokom časa, a pišete i čitate kod kuće.

Ljudi usvajaju znanje drugačije u odnosu na starosnu dob i različite životne okolnosti.
Pored komunikativnog pristupa takođe koristimo i tri druga osnovna pristupa učenja:

 

  1. Bihevioristički pristup učenja u kojem se fokusiramo na to da polaznici odgovore na neku vrstu stimulansa: slušanje CD-ova, video prezentacije, muzike i slično;
  2. Kognitivni pristup koji je zasnovan na zadržavanju znanja;
  3. Humanistički pristup koji se oslanja na prethodna iskustva polaznika.

Svi ovi pristupi mogu uspešno da se prepliću i kombinuju. Najvažnije je da se pažljivo procene potrebe svakog polaznika.

Dobra energija i pozitivno razmišljanje

Jezik je blisko povezan sa tim kako se osećamo i na koji način razmišljamo. Zbog toga je veoma važno da se polaznik oseća opušteno i da je inspirisan da podeli svoje razmišljanje sa profesorom.

 

 

Jedino kada đaci osećaju slobodu da budu to što jesu obe strane mogu zaista da uživaju u procesu učenja i tada se značajan napredak odmah vidi.