Present Perfect Simple

📘 Sve što trebate znati o Present Perfektu | Čas engleskog jezika

Dobrodošli u našu duboku analizu jednog od najintrigantnijih aspekata engleskog jezika: Present Perfect Simple Tense! Jeste li se ikada pitali kako govoriti o svojim iskustvima u životu na engleskom jeziku? Današnji čas će vam sigurno pomoći.

📝 Danas ćemo govoriti o sledećem:

  • Gramatičkoj strukturi ovog glagolskog oblika.
  • Kada i kako ga koristiti.
  • Dobićete dodatne vežbe kako biste proverili svoje znanje.

Nadam se da će vam ova video lekcija biti od koristi.