Program i dinamika rada

Program i detalji nastave:

  • Grupe su ograničene na 4 – 8 polaznika, što pruža svakom od njih mogućnost izražavanja i učestvovanja, kao i dovoljnu pažnju nastavnika.
  • Konverzacija se odvija isključivo na jeziku koji se uči – u toku časa se neće prevoditi.
  • Učićete jezik razgovarajući i slušajući ga.
  • Vrlo se malo piše i čita na času, te aktivnosti se uglavnom rade kod kuće.
  • Gramatiku ćete učiti kroz komunikaciju. Nekada se gramatika takođe objašnjava detaljnije ukoliko je baš teško savladati određenu gramatičku strukturu, i posle koristi i vežba kroz razgovor.
  • Sav materijal neophodan za učenje obezbeđuje škola.
  • E-learning je deo svakog kursa Tower Language škole. Svi dodatni materijali, vežbanja, i podrška van časova vam stiže u inbox.