Prvi kondicional

Da li se ikada pitali kako izraziti stvarne ili veoma verovatne buduće situacije na engleskom jeziku? Glavna karakteristika prvog kondicionala je da izražava situaciju koja se može ostvariti u budućnosti ukoliko se određeni uslov ispuni. U današnjoj video lekciji ćemo detaljno istražiti ovu temu.

Nadam se da će vam biti korisno. 🙂